You are here: Home » Chapter 20 » Verse 134 » Translation
Sura 20
Aya 134
134
وَلَو أَنّا أَهلَكناهُم بِعَذابٍ مِن قَبلِهِ لَقالوا رَبَّنا لَولا أَرسَلتَ إِلَينا رَسولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِن قَبلِ أَن نَذِلَّ وَنَخزىٰ

Abdul Aziz

Na opama ka mataan! a inibinasa Mi kiran so siksa ko onaan aya, na ptharoon iran dn: "Kadnan ami, ino kaming Ka da sogoi sa sogo, ka an ami kawnoti so manga ayat Ka ko da ami pn kapakayto ago kahina."