You are here: Home » Chapter 2 » Verse 36 » Translation
Sura 2
Aya 36
36
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطانُ عَنها فَأَخرَجَهُما مِمّا كانا فيهِ ۖ وَقُلنَا اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلىٰ حينٍ

Abdul Aziz

Na miyapokas siran roo o shaytan, go miyapakaawa iyan siran ko btad iran. Na pitharo Ami a: "Tpad kano, sa so sabaad rkano na ridoay o sabaad. Go adn a bagian iyo ko lopa a kapthaknaan go kawiyagan, taman ko masa (o kapatay)."