You are here: Home » Chapter 19 » Verse 1 » Translation
Sura 19
Aya 1

Chapter 19

Mary
Maryam ( مريم )

98 verses • revealed at Meccan

»The surah that mentions the miracle-filled story of Mary and how, though an untouched virgin, she gave birth to Jesus, the true Messiah and a human messenger of God to the Children of Israel. It takes its names from the story of Mary told in verse 16 ff. It recounts the grace given by God to a number of prophets and tells aspects of their stories. The claim that Jesus is the son of God is firmly denied, as is the assertion of the pagans of Mecca that the angels are God’s daughters. From verse 66 ff. the surah discusses the arrogant assertions of the disbelievers of Mecca. The Prophet is told that God’s punishment is coming to them and exhorted not to be impatient for it to arrive or to receive the revelation (verse 64).«

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
كهيعص

ދިވެހި (Dhivehi)

ك هـ ى ع ص (މި އަކުރުތަކުގެ مراد ދެނެވޮޑިގެންވަނީ اللَّه އެވެ.)