You are here: Home » Chapter 17 » Verse 99 » Translation
Sura 17
Aya 99
99
۞ أَوَلَم يَرَوا أَنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ قادِرٌ عَلىٰ أَن يَخلُقَ مِثلَهُم وَجَعَلَ لَهُم أَجَلًا لا رَيبَ فيهِ فَأَبَى الظّالِمونَ إِلّا كُفورًا

Abdul Aziz

Ba iran di katawi a mataan! a so Allah, so miyadn ko manga langit go so lopa, khagaga Niyan a madn sa lagid iran? Go singgayan Iyan siran sa taalik, a da a sangkaa madadalm on. Na da tarimaa o manga darowaka ka ba iran dn siyangka.