You are here: Home » Chapter 16 » Verse 126 » Translation
Sura 16
Aya 126
126
وَإِن عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثلِ ما عوقِبتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لِلصّابِرينَ

Abdul Aziz

Na o zaop kano na saop kano sa so lagid o inikidiya rkano to: Na ibt o zabar kano, na mataan! a giyoto i mapiya a bagian o miyamakasabar.