You are here: Home » Chapter 13 » Verse 1 » Translation
Sura 13
Aya 1

Chapter 13

Thunderal-Raʿd ( الرعد )

43 verses • revealed at Medinan

»The surah that translates into human experience the overpowering meaning of what Thunder says when it resounds through the sky and God sends bolts to the earth. It takes its name from thunder (al-raʿd), mentioned in verse 13. The surah is distinguished by its moving description of God’s power and knowledge. Muḥammad’s place in a long tradition of prophets, none of whom could produce miracles on request, is stressed, and his role emphasized: it is only to deliver the message. God is the One who will call people to account for their deeds, and He is the witness for the truth of the message.«

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Ağabala Mehdiyev: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1
المر ۚ تِلكَ آياتُ الكِتابِ ۗ وَالَّذي أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ الحَقُّ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يُؤمِنونَ

Ağabala Mehdiyev

Əlif, Lam, Mim, Ra. (Mən bilən və görən Allaham. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzlərdir.) Bu (surədə olan) ayələr (cəmlənmiş) bu kitabın (və Quranın) ayələridir. (Və ya: (Aləmdə olan) bu (ayələr), bu (yaradılış) kitabın(ın və yaradılış aləminin) ayələridir.) Və Rəbbin tərəfindən sənə nazil olan haqdır, lakin insanların çoxu (bu ayələri eşitmələrinə və o ayələri görmələrinə baxmayaraq) iman gətirmirlər.