You are here: Home » Chapter 11 » Verse 79 » Translation
Sura 11
Aya 79
79
قالوا لَقَد عَلِمتَ ما لَنا في بَناتِكَ مِن حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعلَمُ ما نُريدُ

Abdul Aziz

Pitharo iran a: "Sabnsabnar a katawan ka a da a kabaya Ami ko manga wata aka a manga babay: Go mataan! a ska na katawan ka dn so kabaya ami!"