You are here: Home » Chapter 10 » Verse 89 » Translation
Sura 10
Aya 89
89
قالَ قَد أُجيبَت دَعوَتُكُما فَاستَقيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبيلَ الَّذينَ لا يَعلَمونَ

Abdul Aziz

Pitharo (o Allah) a: "Sabnar a tiyarima so pangni niyo a dowa! Na paginontolan kano go di niyo khdga so lalan o siran a da a manga mlng iran."