You are here: Home » Chapter 10 » Verse 76 » Translation
Sura 10
Aya 76
76
فَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ مِن عِندِنا قالوا إِنَّ هٰذا لَسِحرٌ مُبينٌ

Abdul Aziz

Na kagiya a makawma kiran so bnar a phoon ko hadapan Ami, na pitharo iran: "Mataan aya! a titho a balik mata a mapayag!"