You are here: Home » Chapter 7 » Verse 25 » Translation
Sura 7
Aya 25
25
قالَ فيها تَحيَونَ وَفيها تَموتونَ وَمِنها تُخرَجونَ

خرمدل

(خداوند) گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آنْ (هنگام رستاخیز زنده می‌گردید و) بیرون می‌آئید. 1
  • در «فِیهَا» و «مِنْهَا» مرجع ضمیرِ (ها) أَرْض است.