You are here: Home » Chapter 56 » Verse 8 » Translation
Sura 56
Aya 8
8
فَأَصحابُ المَيمَنَةِ ما أَصحابُ المَيمَنَةِ

คือกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร?