You are here: Home » Chapter 34 » Verse 54 » Translation
Sura 34
Aya 54
54
وَحيلَ بَينَهُم وَبَينَ ما يَشتَهونَ كَما فُعِلَ بِأَشياعِهِم مِن قَبلُ ۚ إِنَّهُم كانوا في شَكٍّ مُريبٍ

Abdul Aziz

Na kaltan siran ago so mazizinganin iran, lagid o inikidia ko manga izan iran sa kpit gowani: Mataan! a siran na miyatago siran ko kazasangka, a mapayag a kazangka.