You are here: Home » Chapter 34 » Verse 44 » Translation
Sura 34
Aya 44
44
وَما آتَيناهُم مِن كُتُبٍ يَدرُسونَها ۖ وَما أَرسَلنا إِلَيهِم قَبلَكَ مِن نَذيرٍ

Abdul Aziz

Na da a inibgay Ami kiran a manga kitab a kapphangadian iran oto, go da a miyasogo Ami kiran a miyaonaan ka a pphamakaiktiyar.