You are here: Home » Chapter 34 » Verse 29 » Translation
Sura 34
Aya 29
29
وَيَقولونَ مَتىٰ هٰذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صادِقينَ

wa-yaqūlūna matā hādhā l-waʿdu ʾin kuntum ṣādiqīna