You are here: Home » Chapter 33 » Verse 58 » Translation
Sura 33
Aya 58
58
وَالَّذينَ يُؤذونَ المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتانًا وَإِثمًا مُبينًا

Abdul Aziz

Na siran a gi iran iziyanta ko miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay so da iran manggalbk, na sabnar a miyakaawid siran sa tmpo, go dosa a mapayag.