You are here: Home » Chapter 32 » Verse 1 » Translation
Sura 32
Aya 1

Chapter 32

Prostrational-Sajdah ( السجدة )

30 verses • revealed at Meccan

»The only surah beginning with the discrete Arabic letters Alif Lām Mīm that also contains a ayah which requires one who recites it to perform a Prostration of bowing down to the ground before God in worship at the mention of God’s revealed signs. It takes its name from verse 15 which mentions “prostration” (sajdah). The surah emphasized the truth of the Quran at the beginning, and the Prophet is urged at the end of the surah to pay no attention to the disbelievers who cannot see the significance of God’s signs.«

The surah is also known as Bowing Down, Bowing down in Worship, The Adoration, Worship

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
الم

ދިވެހި (Dhivehi)

ا ل م (މި އަކުރުތަކުގެ مراد ދެނެވޮޑިގެންވަނީ اللَّه އެވެ.)