You are here: Home » Chapter 10 » Verse 50 » Translation
Sura 10
Aya 50
50
قُل أَرَأَيتُم إِن أَتاكُم عَذابُهُ بَياتًا أَو نَهارًا ماذا يَستَعجِلُ مِنهُ المُجرِمونَ

Abdul Aziz

Tharoang ka: "Ay gda iyo, amay ka makatalingoma rkano so siksa Iyan ko gagawii, odi na dawndaw, antonaa pn i pnggagaanan on o manga rarata i ongar?"